رضایت شرکت کنندگان از برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی (هتل هما مشهد – آذر 93 )

سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد در حالی در هتل هما مشهد برگزار گردید که با رضایتمندی بیش از 90% مشارکت کنندگان همراه بود

 

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.